توضیحات

نقد و بررسی اجمالی

با چرخ سفالگری می توان لذت گل بازی را برای بچه ها دو چندان نمود و برای استفاده از آن می بایستی از باطری و یا آداپتور استفاده نمود. شامل گل ،چرخ سفال و ابزارهای مختلف سفالگری می باشد.